"O mnie, o tobie, o nas ..." - projekt międzynarodowy eTwinning to program europejskiej współpracy szkół za pomocą mediów elektronicznych, część programu Comenius. "De moi, de toi, de nous..." ("O mnie, o tobie, o nas...") to tytuł kolejnego projektu, który realizujemy ze szkołami ze Słowacji, Niemiec, Rumunii, Portugalii, Finlandii i Włoch.

Językiem projektu jest francuski, w ciągu roku szkolnego na przygotowanej stronie internetowej zamieszczać będziemy nasze materiały. Na początek - poznamy się z uczestnikami projektu, ich środowiskiem (szkoła, miasto, kraj), przybliżymy zwyczaje. Do projektu przystępują wszyscy uczniowie uczący się w Gimnazjum języka francuskiego realizując przydzielone zadania, które podlegać będą ocenie. Pierwsze posty i prezentacje już się pojawiły!

Zachęcam do odwiedzania naszej strony oraz stron naszych partnerów i przeglądania aktualności. Link do strony projektu: http://demoidetoidenous.blogspot.com/

Magdalena Madajczyk-Głowacka

Zaledwie zabrzmiał pierwszy dzwonek, a nasi uczniowie już odnieśli sukces sportowy. Gimnazjum nr 2 przystąpiło do kolejnej - trzeciej - edycji piłkarskiego Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. To największa impreza piłkarska organizowana w naszym kraju dla dzieci i młodzieży W tym roku w 16 województwach rywalizuje ponad 16 tys. drużyn w dwóch kategoriach wiekowych: 10-11 i 12-13 lat. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie sportowej rywalizacji w duchu fair play.

W dniu 10.09.2012 na boisku ORLIK w Wirach odbyły się eliminacje gminne. Wzięło w nich udział trzydzieścioro naszych reprezentantów z klas pierwszych - dwie drużyny: chłopców i dziewcząt. Po wyrównanej walce zajęliśmy pierwsze miejsce wśród chłopców i dziewcząt! Awansowaliśmy do dalszej rundy. Teraz przed nami eliminacje wojewódzkie, które odbędą się w dniach 20-25 września.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych meczach.

Opiekunowie: Krzysztof Błaszczyk i Michał Garstkiewicz

Mimo iż rok szkolny rozpoczyna się dopiero 3 września, zainicjowaliśmy swoją działalność już 1 IX na Dniach Pyrlandii. Po dwumiesięcznej przerwie, z nakładem nowych sił, wystartowaliśmy z naszą zbiórką. Po raz kolejny spotkaliśmy się z ogromną życzliwością i otwartością. Już po pierwszych minutach nasze puszki wypełniły się brzęczącymi monetami.

Zbiórka była tym bardziej wyjątkowa, iż w akcji uczestniczyli absolwenci Gimnazjum. Ukazuje to ich ogromne zaangażowanie w pomoc Hospicjum Palium. Chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim wolontariuszom: Agnieszce Witkowskiej, Karolinie Łopatce, Magdalenie Starnowskiej, Karolinie Majek, Joannie Wróblewskiej, Edycie Pawlęty, Aleksandrze Rubisz, Weronice Wąsiewicz, Joannie Budniak oraz Piotrowi Tórzowi za to, że po raz kolejny nie zawiedli podopiecznych fundacji.

Katarzyna Pilarska

3 września odbyła się w naszej szkole inauguracja nowego roku szkolnego. O godz. 9.00 w uroczystości uczestniczyli uczniowie klas II i III, a o godz. 10.00 uczniowie klas I.

Młodzież powitali p. Jolanta Walczak oraz wiceburmistrz Rafał Marek. Pan Marek uroczyście wręczył pani Walczak akt powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu. Rozpoczął się zatem nowy etap funkcjonowania szkoły.

Później przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Joanna Humerczyk (absolwentka naszego gimnazjum) zachęciła młodzież do zainteresowania się działalnością młodych radnych oraz przypomniała, że zbliżają się wybory do RRM.

Następnie uczniowie klas 2a i 2e zaprezentowali program artystyczny, nad którego przygotowaniem czuwali nauczyciele: p. Paulina Hącia, p. Patryk Dondajewski i p. Marcin Zabłocki. Gimnazjaliści wierszami i piosenkami pożegnali się z mijającymi wakacjami i powoli kończącym się latem. Warto podkreślić, że autorką kilku utworów poetyckich była Julia Kolenda ,uczennica klasy IIa. Po przedstawieniu gimnazjaliści udali się na spotkania z wychowawcami.

Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły dużo siły, sukcesów i zadowolenia całym roku szkolnym 2012/2013.

Paulina Hącia
Uczniowie