Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz klas siódmych dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. Kryptologów Poznańskich prowadzonych przez Miasto Luboń
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) i art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 139, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Burmistrz Miasta Luboń zarządza, co następuje:

§ 1. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń na rok szkolny 2022/2023, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń na rok szkolny 2022/2023, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Określam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas siódmych dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół im. Kryptologów Poznańskich prowadzonym przez Miasto Luboń na rok szkolny 2022/2023, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Oświaty, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta Luboń.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta Luboń.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 roku.

 

Burmistrz Miasta  Małgorzata Machalska 

 

 HARMONOGRAM REKRUTACJI ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE BIP

Urząd Miasta Luboń

 

1

 

Augustyniak Lena

2

Czartoszewska Oliwia

3

Czyżak Michalina Elżbieta

4

Danielewicz Emma

5

Drwęski Jakub Grzegorz

6

Dziurleja Kinga Roksana

7

Jordanow Jordan

8

Kaszuba Antoni

9

Lansky- Osiewicz Nina

10

Michalak Paulina

11

Nagierska Katarzyna Alicja

12

Nowak Jan Marcin

13

Paczkowski Nataniel

14

Pluciński  Leon  Franciszek

15

Prałat Maja Maria

16

Rybiński Aleksander

17

Rychlewska Agatha

18

Rzanny Franciszek

19

Tomaszewski-Baran Jan

20

Wyttyk  Marta

 

Niezakwalifikowana -  Cichocka Oliwia

Jolanta Walczak
Przejdź do strony:
Uczniowie