PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022:

      Przewodniczący: Pan Robert Michalczyk
        Zastępca przewodniczącego: Pani Julia Grajkowska
        Skarbnik: Pani Magdalena Tomaszkiewicz
        Sekretarz/ protokolant: Pani Paulina Stenclik
        Komisja rewizyjna: Pani Ewa Wiąckiewicz, Pani Anna Pietrzkiewicz, Pani Iwona Sielska-Kotlarek.

 

 

 

 

 

 

                                                           KONTO RADY RODZICÓW

 

          Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu

BANK PBS w Poznaniu O/Luboń

35 9043 1038 2038 0039 6813 0001

 

Zestawienie finansowe Rady Rodziców - MAJ 2022

 

Stan konta RR na dzień 2022-04-30: 22.806,89

Stan kasy gotówkowej RR na dzień 2022-04-30  : 881,17

Łączna kwota środków na dzień 2022-04-30 : 23.688,06

Poniżej szczegółowe podsumowanie wpłat na Radę Rodziców:

 

             

 

 

Zestawienie finansowe Rady Rodziców - MARZEC 2022

 

 

Zestawienie finansowe Rady Rodziców - STYCZEŃ 2022

 

     Stan konta RR na dzień 2021-12-31: 15.443,39 

     Stan kasy gotówkowej RR na dzień 2021-10-31: 1.531,05

      Łączna kwota środków na dzień 2021-10-31 : 16.974,44

 

 

Zestawienie finansowe Rady Rodziców - STYCZEŃ 2021

 

Stan konta RR na dzień 2020-12-31: 17 145,99

Stan kasy gotówkowej RR na dzień 2020-12-31 2020 : 762,69

Łączna kwota środków na dzień 2020-12-31 : 17 908,18

 

 

 

Zestawienie finansowe Rady Rodziców - WRZESIEŃ 2020

 

            

 

 

Uczniowie