Dokumenty

                                     
                               

 

                        STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. ŚW. JANA PAWŁA II W LUBONIU

 

                                                                             

 

                                        


                                          PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2022/2023

 

                                                                             

 

                                         

                        ZASADY OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

                                                                               

 

                        

                MOŻLIWE SPOSOBY I FORMY KONTROLI NA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTACH                          

                                                                     
                                                                         

 

 

                                             

            

         ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


           Matematyka

                                                    

 

         Informatyka

 

                                                  

                                           

                                                       

         Historia

 

                           

 

         Wiedza o społeczeństwie     

 

           

 

           Język polski   

 

                                

 

         Biologia

            
                        

 

         Geografia

 

                  

 

         Chemia


                 

 

         Edukacja dla bezpieczeństwa


              

 

           Fizyka

 

           

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

                                                                       

 

 

 

               

ZMODYFIKOWANE  ZASADY OCENY ZACHOWANIA UCZNIA
   w II półroczu roku szkolnego 2019/20 z uwzględnieniem warunków nauczania zdalnego

Z PROPOZYCJAMI ZDOBYCIA PUNKTÓW

 

                                                                         

 

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń 

                                                                       

 

 

                        Regulamin oceniania zachowania uczniów w roku szkolnym 2019/2020

 

                                                                                

 

                                                      Formularze dla uczniów klas 1

 

                                                                                    

 

 

                   Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy 1 w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu

                                                                             

                    

                                                        Sprawozdanie finansowe Szkoła 
                                                              Podstawowa nr 5 w Luboniu 

 

                                                       

 


                                                          
 

                                                                        

 

                                    Zapytanie ofertowe o wykonanie prac remontowo-budowlanych
                                                w lipcu 2018 w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu

 

                                                                               

 

                                                                               

 

Protokół ogółnoszkolnego referendum poświęconego wyborowi Patrona
Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu

 

 

Zestawienie wyników referendum poświęconego wyborowi Patrona
Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu

                                                                                
                                                                                   

 

                                   ZARZĄDZENIE BURMISTRZA  I HARMONOGRAM REKRUTACJI
                              do oddziału zerowego i klas pierwszych w roku szkolnym 2018_2019

                                                                                  
 

                       INFORMATOR DLA RODZICÓW- REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

                                                                                   

                                                            Rekrutacja - Załącznik nr 1

                                                                                   

                                                                 Rekrutacja - Załącznik nr 2
                                                                                     

 

                                                                Rekrutacja - Załącznik nr 3
                                                                                     

                                                                 Rekrutacja - Załącznik nr 4
                                                                                    

                                                                 Rekrutacja - Załącznik nr 5
                                                                                   

                                                                 Rekrutacja - Załącznik nr 6
                                                                                  

                                                                 Rekrutacja - Załącznik nr 7

                                                                               

                                                                 Rekrutacja - Załącznik nr 8

                                                                               

                                                                 Rekrutacja - Załącznik nr 9

                                                                               

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - BIOLOGIA

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - PRZYRODA KLASA 4 i 5

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - PRZYRODA KLASA 6

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - GEOGRAFIA

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - JĘZYKI OBCE

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - HISTORIA

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - INFORMATYKA

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - CHEMIA

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 


 

WYMAGANIA EDUKACYJNE - WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
 

 

 

REGULAMIN I PROCEDURA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW

 

 

Informacja o zajęciach wychowania do życia w rodzinie

 

<a data-cke-saved-href="http://www.sp5.lubon.pl/media/szkola/dokumenty/Wychowanie%20do%20%C5%BCycia%20w%20rodzinie%20-%20informacja%20dla%20rodzic%C3%B3w.pdf" href="http://www.sp5.lubon.pl/media/szkola/dokumenty/Wychowanie%20do%20%C5%BCycia%20w%20rodzinie%20-%20informacja%20dla%20rodzic%C3%B3w.pdf" style="border-bottom-color: rgb(149, 38, 18); font-size: 13.2px

<input id="ckeditor-fi
 

Uczniowie

Uczniowie