SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W LUBONIU
w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

 

REKRUTACJA NA ROK 2017/2018 ZAKOŃCZONA.

Aktualne listy dostępne w sekretariacie Szkoły tel. 61 893 23 16

 

 

INFORMATOR DLA RODZICÓW KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w Luboniu

 

 

Zarzadzenie Burmistrza Miasta Luboń - terminy rekrutacji do klas pierwszych

 

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 10 marca 2017 r.

w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania

uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach

podstawowych prowadzonych przez Miasto Luboń na rok szkolny 2017/2018

 

 

Uchwała Rady Miasta Luboń z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugi etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

Terminarz rekrutacji do Gimnazjum nr 2 w Luboniu na rok szkolny 2016/2017

 

 

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

 

 

 

Spis ulic obwodu Gimnazjum nr 2 w Luboniu

 

 

 

Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których prowadzącym jest Miasto Luboń dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

 

 

 

UCHWAŁA NR XVII/103/2016 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 4 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 5 marca 2015 roku w

sprawie ustalenia planu sieci i granic publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów

prowadzonych na terenie miasta Luboń.

 

 

 

Miasto Luboń wprowadziło elektroniczny nabór do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów na rok szkolny 2016/2017.  23 maja 2016 roku rusza nabór do gimnazjów.

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego:
1. Wejść na stronę:
 http://www.nabor.pcss.pl/lubon
 (strona będzie aktywna od 1 marca)
2. Wypełnić pola formularza – wniosku lub zgłoszenia
3. Wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty
4. Zanieść formularz do przedszkola/szkoły
5. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma nr PIN.

 

 Szczegóły naboru, kryteria i terminy można znaleźć na stronie Miasta lub poszczególnych szkół.

 

 

UCHWAŁA NR XVII/103/2016
BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ
z dnia 4 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 5 marca 2015 roku w
sprawie ustalenia planu sieci i granic publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów
prowadzonych na terenie miasta Luboń.

 

Uczniowie