SZKOLNE POTYCZKI 

                     

            
UWAGA! Rozpoczynamy konkurs "Szkolne Potyczki". Przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów
z klas 4-5 oraz 7-8. Będzie on odbywał się w trzech kategoriach: polonistycznej, matematycznej i przyrodnicznej
(przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia)Systematycznie, co miesiąc będziemy publikowali zadania, które należy samodzielnie wykonać/ rozwiązać. Gorąco zachęcamy do udziału w naszej nowej inicjatywie - warto utrwalić wiedzę, poszerzyć ją i zmierzyć się "w potyczkach matematycznych, polonistycznych i przyrodniczych " z innymi kandydatami do zdobycia tytułu MISTRZA POTYCZEK.  Na końcu roku wręczymy nagrody rzeczowe!

    

Miesiąc

Data publikacji zadań

Data ostatecznego dostarczenia rozwiązań

Data ostatecznej publikacji odpowiedzi i wyników

październik

4.10.2021

31.10.2021 godz.15.00

14.11.2021 godz. 15.00

listopad

4.11.2021

30.11.2021 godz. 15.00

14.12.2021 godz. 15.00

grudzień

4.12.2021

31.12.2021 godz. 15.00

14.01.2021 godz. 15.00

styczeń

4.01.2022 

31.01.2022 godz. 15.00

14.02.2022 godz. 15.00

luty

4.02.2022 

28.02.2022 godz. 15.00

14.03.2022 godz. 15.00

marzec

4.03.2022 

31.03.2022 godz. 15.00

14.04.2022 godz. 15.00

kwiecień

4.04.2022 

30.04.2022 godz. 15.00

14.05.2022 godz. 15.00

maj

4.05.2022 

31.05.2022 godz. 15.00

14.06.2022 godz. 15.00

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

MATEMATYCZNE POTYCZKI

Rok szkolny 2021/2022

 

1.      Konkurs trwa od 1.10.2021 do 31.05.2022.

2.      Zadania konkursowe podzielone są na dwie kategorie wiekowe: klasy IV – V i klasy VI – VII

3.      Na początku każdego miesiąca na platformie classroom publikowane są nowe zadania z matematyki. Do ich rozwiązania wystarczy wiedza z poziomu szkoły podstawowej.

4.      Zadania muszą być rozwiązywane samodzielnie przez ucznia. Stwierdzenie użycia metody wykraczającej poza poziom szkoły podstawowej dyskwalifikuje rozwiązanie uczestnika.

5.      Do Matematycznych Potyczek może przystąpić każdy, w dowolnym momencie trwania konkursu. 

6.      W wyznaczonym terminie uczestnik przesyła poprzez Classroom “Potyczki matematyczne” zdjęcie zakodowanej pracy. W temacie pracy należy wpisać kod ucznia.

          
             Kod do pracy:

Numer klasy – Numer w dzienniku

Na przykład kod ucznia klasy 4a o numerze z dziennika 25 to: 4A – 25.
 

7.       Za prawidłowe rozwiązania przyznawane są punkty.

8.       W następnym miesiącu publikowane są odpowiedzi do zadań, wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony na podstawie zebranych punktów z poszczególnych miesięcy.

9.       Na zakończenie konkursu laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

POLONISTYCZNE POTYCZKI

Rok szkolny 2021/2022

 

 

1.       Konkurs trwa od 1.10.2021 do 31.05.2022 r.

2.       Zadania konkursowe podzielone są na dwie kategorie wiekowe: Klasy IV- V oraz klasy VI- VII

3.       Na początku każdego miesiąca opublikujemy nowe zadania z języka polskiego. Obejmą zagadnienia
z podstawy programowej: z frazeologii, zasad ortografii i ich zastosowania oraz kreatywnego pisania.

4.  Do Polonistycznych Potyczek może przystąpić każdy uczeń z klas IV do VII, w dowolnym
momencie trwania konkursu.

5.   W wyznaczonym terminie uczestnik oddaje nauczycielowi prowadzącemu wykonane zadania.
Należy podać imię, nazwisko i klasę.
W sytuacji nauczania zdalnego zadania będą przesyłane pocztą e-mailową.

6.   Za prawidłowe wykonanie poleceń uczeń otrzyma punkty.

7.   W połowie kolejnego miesiąca opublikowane będą odpowiedzi oraz aktualny ranking ustalony na podstawie punktów zebranych z poszczególnych miesięcy.

8.       Zadania będą redagowane przez wszystkie panie polonistki uczące w SP5.

9.    Zadania będą sprawdzane przez komisję w składzie: p.Anna Wodzyńska-Skotarczak i p.Jolanta Walczak.

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

PRZYRODNICZE POTYCZKI

Rok szkolny 2021/2022

 

1.     Konkurs trwa od 1.10.2021 do 31.05.2022.

2.     Zadania konkursowe podzielone są na dwie kategorie wiekowe: klasy IV – V oraz klasy VI – VII

3.     Na początku każdego miesiąca na platformie classroom publikowane są nowe zadania
z przedmiotów przyrodniczych. Do ich rozwiązania wystarczy wiedza z poziomu szkoły podstawowej.

4.     Zadania muszą być rozwiązywane samodzielnie przez ucznia. 

5.     Do „Przyrodniczych Potyczek” może przystąpić każdy uczeń. Warunkiem zaliczenia końcowego jest uczestnictwo w co najmniej 5 zadaniach.

6.     W wyznaczonym terminie uczestnik przesyła nauczycielowi prowadzącemu  swoje rozwiązania, poprzez platformę classroom.

7.     Za prawidłowe rozwiązania przyznawane są punkty, maksymalnie 6 pkt.

8.     W następnym miesiącu publikowane są odpowiedzi do zadań.

9.     Na zakończenie konkursu laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.

 

 

                              ZADANIA SĄ OPUBLIKOWANE W CLASSROOMIE-
                                 ZOBACZ, WYKONAJ, WYŚLIJ DO NAUCZYCIELA!

 

                       

 

Uczniowie