Szkoła Promująca Zdrowie 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. św. Jana Pawła II w Luboniu przystąpiła do projektu "Szkoła Promująca Zdrowie"    w roku szkolnym 2020/2012.

 

 

Standardy szkoły promującej zdrowie 

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

  1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

Na każdy rok szkolny opracowujemy plan, po zakończeniu roku- raport ze zrealizowanych działań.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

 

 

                                                 PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

                                                                      

 

RAPORT Z DZIAŁAŃ W ROKU 2021/2021

 

 

                                                                     

 

 

Uczniowie