Szkolny doradca zawodowy

 

mgr Aneta Jankowska-Łukomska

 

Szczególną uwagę doradca zawodowy poświęca rozmowom z ósmoklasistami  nt. świadomego wyboru szkoły ponadpodstawowej pod kątem wymogów rekrutacyjnych.

 

Na bieżąco zamieszcza informacje dla uczniów na tablicy przed salą 206, w tym:

 • zasady naboru do szkół ponadpodstawowych
 • zawody przyszłości,
 • droga do kariery zawodowej,
 • zasady i punktacja do szkół ponadpodstawowych

 

http://ko.poznan.pl/wazne_informacje/2022/01/terminy-postepowania-rekrutacyjnego-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20222023/

 
 

 

 

Szkolny doradca zawodowy zaprasza

 

Od roku szkolnego 2017/2018 lekcje z zakresu doradztwa zawodowego stały się obowiązkową częścią pracy z uczniami w klasach 7 i 8.

Doświadczenia nauczycieli, wychowawców i doradców  pracujących z młodzieżą pokazują jednoznacznie, że znaczna część młodych ludzi nie ma planu, ani pomysłu na to, czym chciałaby się w życiu zajmować, jak kierować swoją dalszą edukacją.

Młodzież ma trudność z określeniem swoich zainteresowań, mocnych stron, predyspozycji i preferencji.

Moją rolą jako doradcy zawodowego jest udzielić młodzieży wsparcia w tym zakresie, a włączenie do programu kształcenia dodatkowego czasu przeznaczonego właśnie na zajęcia z doradztwa zawodowego stwarzają ku temu bardzo dogodną przestrzeń.

Zajęcia są obowiązkowe dla uczniów klas 7 i 8, ale jeśli młody uczeń chciałby porozmawiać- zapraszam po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w e-dzienniku.

 

 

                                 Aneta Łukomska

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja zajęć  z zakresu doradztwa zawodowego wynika z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i właściwej drogi kształcenia  ponadgimnazjalnego  jest jednym z celów wychowawczych w gimnazjum. Praca doradcy zawodowego ma charakter planowych działań obejmujących indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami, nauczycielami.

Zajęcia prowadzone są w różnorodnych formach z zastosowaniem różnorodnych metod nauczania.

Do najważniejszych celów należy:

 • poznanie siebie i swojego temperamentu,
 • poznanie  mocnych i słabych stron charakteru,
 • przygotowanie młodzieży do podejmowania dalszych decyzji życiowych i zawodowych,
 • pomoc i wsparcie w tworzeniu przyszłej drogi kariery zawodowej, w szczególności drogi kariery edukacyjnej (na poziomie gimnazjum),
 • wpływanie na postawy młodzieży wobec rynku pracy,
 • wspieranie rodziców w podejmowaniu przez nich działań doradczych na rzecz młodzieży.

Szczególną uwagę doradca zawodowy poświęca rozmowom z trzecioklasistami nt. świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej pod kątem wymogów rekrutacyjnych.

 

Działania doradcze realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa (zajęcia w poniedziałki i czwartki), uczestnictwa w ramach lekcji wychowawczych, spotkań z osobami wykonującymi ciekawe zawody i z reprezentantami szkół.

 

 

 

 

Na bieżąco zamieszcza informacje dla uczniów na tablicy przed salą 212, w tym:

 • zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych,
 • zawody przyszłości,
 • droga do kariery zawodowej,
 • zasady i punktacja do szkół ponadgimnazjalnych.

 

Uczniowie