Języki obce

 

W Gimnazjum nr 2 w Luboniu uczymy się języków obcych:

  • angielskiego

    

  • niemieckiego

  • francuskiego

  • hiszpańskiego

 

Realizujemy działania w projekcie Comenius

Projekt Comenius - realizowany w latach 2011-13 z funduszy unijnych wspólnie z partnerami z Francji, Hiszpanii  i Włoch „Il faut cultiver l’Europe, notre jardin” ma na celu zwrócenie uwagi na europejskie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Europy, analizę zagrożeń i potrzebę zachowania i pielęgnowania tego dziedzictwa. Podczas spotkań partnerów w poszczególnych krajach poznajemy warunki środowiskowe, walory przyrodnicze, zabytki historii i kultury danego kraju, by wymieniać doświadczenia, porównywać i znajdować punkty styczne. Uczniowie i nauczyciele podejmują też konkretne działania, jak sadzenie drzew, sprzątanie środowiska, współpraca z lokalnymi instytucjami, promocja idei w środowisku. Tworzymy  wirtualny zielnik dla prezentacji roślinności typowej dla danego obszaru, piszemy wspólnie  nowelę inspirowaną naszymi podróżami do krajów partnerskich, prowadzimy  stronę internetową  i stronę na portalu społecznościowym, by prezentować i dokumentować  nasze działania (http://ilfautcultiverleuropenotrejardin.blogspot.com/).

Pierwsze spotkanie partnerów miało miejsce w dniach 20-25 listopada 2011 roku w Hiszpanii. Od 20 do 25 maja 2012 roku gościliśmy u nas młodych Francuzów, Włochów i Hiszpanów. W dniach 18-23 listopada siedmioro naszych uczniów przebywało w Alcamo na Sycylii (dziennik z podróży). W maju miała miejsce wizyta  we Francji (wrażenia z wyjazdu).

 

Projekt e-Twinning  „De moi, de toi, de nous…”  prowadzony w języku francuskim w ramach europejskiej współpracy szkół ma na celu doskonalenie znajomości języka obcego i wykorzystanie go w praktyce poprzez tworzenie i dzielenie się materiałami na stronie internetowej  oraz poznawanie środowiska partnerów: dom i rodzina, szkoła, miasto, kraj, zwyczaje i tradycje itp. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy 10 szkół (Grecja, Hiszpania, Finlandia, Włochy, Portugalia, Niemcy, Belgia, Słowacja, Słowenia, Rumunia).Poza publikacją materiałów na stronie internetowej (http://demoidetoidenous.blogspot.com/) uczniowie mają możliwość kontaktu w ramach utworzonej grupy na portalu Facebook.

W projekcie wykorzystywane są technologie informacyjno - komunikacyjne, zasoby internetowe, tworzone są przez uczniów prezentacje, filmy wideo, fotografie, zasoby internetowe. Dla nauczycieli  i uczniów projekt ten jest też okazją do wymiany doświadczeń.

 

 

 

 

Uczniowie