Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa nr 5 im. św. Jana Pawła II w Luboniu

ul. Hugona Kołłątaja 1

62-030 Luboń

sekretariat: tel. (61) 8932316; kom. 609099247

 

ADRES SKRYTKI ePUAP: /SzkolaPodstawowa5Lub/SkrytkaESP

 

Dyrekcja:

 

mgr Jolanta Walczak

mgr Ewa Frąckowiak - zastępca

mgr Katarzyna Pilarska- zastępca

 

                 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. ŚW. JANA  PAWŁA II W LUBONIU 
                         - w trakcie uaktualniania                        


                                                                   Status prawny:
 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. św. Jana Pawła II jest szkołą publiczną i działa na podstawie

  • uchwały Rady Miasta Luboń z dnia 
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe,
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku KartaNauczyciela
  • aktów wykonawczych do ww. ustaw
  • Statutu Szkoły Podstawowej nr 5 im. św. Jana Pawła II w Luboniu,
  • zarządzeń Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
  • zarządzeń Burmistrza Miasta Luboń,
  • zarządzeń Dyrektora Szkoły,
  • planu pracy Szkoły,
  • regulaminów.

 

Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Luboń.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

                                Zapytanie ofertowe - Laboratoria Przyszłości

 

              Zapytanie ofertowe nr 8 na zakup i dostawę wyposażenia informatyczno–technicznego

 

                             zapytanie ofertowe nr 8

                             specyfikacja do zapytania ofertowego nr 8

                             wzór umowy

 

 

 

 

                            Rekrutacja na rok szkolny 2022/2013 
                 - zarządzenie Burmistrza Miasta oraz harmonogram 

 

 

                                                          

 

                          Plan zamówień publicznych na rok 2022

 

                       


                 Zapytanie ofertowe - Laboratoria Przyszłości
   
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia informatyczno–technicznego

 

     zapytanie ofertowe nr 1        Specyfikacja do zapytania ofertowego nr 1

 

     zapytanie ofertowe nr 2        Specyfikacja do zapytania ofertowego nr 2

 

    zapytanie ofertowe nr 3        Specyfikacja do zapytania ofertowego nr 3

 

    zapytanie ofertowe nr 4        Specyfikacja do zapytania ofertowego nr 4

 

     zapytanie ofertowe nr 5       Specyfikacja do zapytania ofertowego nr 5

 

     zapytanie ofertowe nr 6       Specyfikacja do zapytania ofertowego nr 6

 

    zapytanie ofertowe nr 7        Specyfikacja do zapytania ofertowego nr 7

 

WZÓR UMOWY                    FORMULARZ OFERTY  

 

 

Zapytanie ofertowe na prace malarsko- remontowe w lipcu/sierpniu 2021

 

                                         

 

 

Plan zamówień publicznych na rok 2021

 

 

 

 

                      

 

   

Uczniowie