Internetowy dziennik lekcyjny

 

Etap I - Przekazanie do szkoły swojego adresu e-mail

Nazwą użytkownika do zalogowania do dziennika elektronicznego będzie Państwa adres e-mail. Jeśli jeszcze nie podali go Państwo wychowawcom prosimy o jak najszybsze przekazanie. Zostanie on wówczas wprowadzony do bazy danych.

 

Etap II - Uzyskanie hasła i aktywacja konta

Należy wejść na stronę dziennika (obsługiwane są wszystkie przeglądarki): https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminalubon, wpisać swój adres e-mail i kliknąć napis: "Przywracanie dostępu". Dalej postępować według instrukcji pojawiającej się na ekranie. Zwrócić uwagę na wymagania dotyczące hasła (co najmniej 8; liczba wielkich liter: co najmniej 1; liczba cyfr: co najmniej 1; w haśle można używać znaków specjalnych: - , . itp.).

 

 

Etap III - Logowanie do Internetowego Systemu: Uczniowie Optivum NET

W adresie przeglądarki należy wpisać: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminalubon.

W polu login wpisujemy swój adres e-mail np. kasia12@poczta.pl. W polu hasło wpisujemy wcześniej ustalone wcześniej hasło np. Moje-haslo12.

 

Etap IV - Przeglądanie informacji w Internetowym dzienniku

Po zalogowaniu wyświetli się strona zawierająca wszystkie informacje o uczniu (tematy, obecność, oceny, planowane sprawdziany, wiadomości od innych użytkowników).

Po zakończeniu pracy z Dziennikiem wybieramy opcję: "Wyloguj".

 

Więcej informacji w pomocy użytkownika

 

 

Uczniowie